Grad Pazin svrstan među prvih sedam hrvatskih gradova i županija po otvorenosti proračuna

Utorak, 29, Travanj 2014 @ 16:30

Prema istraživanju o otvorenosti proračuna prema građanima, koje je u nekoliko ciklusa u periodu od 6. ožujka 2013. godine do 23. veljače 2014. godine, proveo Institut za javne financije, Grad Pazin je zauzeo visoko mjesto među prvih sedam u ukupnoj ocjeni svih hrvatskih županija, gradova i uzorku od sto općina. Cilj je ovog istraživanja bio analizirati otvorenost, odnosno transparentnost proračuna hrvatskih lokalnih jedinica i utvrditi je li u posljednjih godinu dana došlo do pozitivnih pomaka.

Otvorenost proračuna podrazumijeva mogućnost građana da dobiju potpune, bitne, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Za potrebe istraživanja mjerile su se brojem objavljeni ključni dokumenti lokalnih jedinica, a razina otvorenosti proračuna mogla se kretati u rasponu od 0 do 7. Grad Pazin, prema navedenim kriterijima spada među sedam najotvorenijih gradova i županija u Hrvatskoj sa šest objavljenih dokumenata od maksimalno sedam.
Više informacija o istraživanju „Otvorenost proračuna hrvatskih županija, gradova i općina 2013.-2014., možete pronaći na linku: http://www.ijf.hr/upload/files/file/newsletter/87.pdf

Posted by
Categories: Novosti