Potpisan Ugovor o izradi Master plana javne rasvjete

Srijeda, 20, Travanj 2016 @ 16:00

U utorak, 19. travnja 2016. godine, gradonačelnik Renato Krulčić i Zajednica ponuditelja Štedna rasvjeta d.o.o. i Elis inženjering d.o.o. iz Rijeke potpisali su Ugovor o izradi „Projektnih rješenja modernizacije, proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Pazina“.

Naime, na području Grada Pazina postojeća mreža javne rasvjete ne udovoljava današnjim kriterijima u pogledu potrošnje električne energije, kvalitete osvjetljavanja i svjetlosnog onečišćenja. Također, postoji veći broj naselja koja nisu u sustavu javne rasvjete ili su tek djelomično osvijetljena. U skladu s time, problemu se pristupilo s ciljem pronalaženja sveobuhvatnog rješenja koje bi obuhvatilo modernizaciju postojećeg sustava i proširenja mreže prema svim naseljima na području Grada Pazina.

Projektom je obuhvaćeno cjelokupno područje Grada Pazina, odnosno:

  • 18 naselja s pripadajućim dijelovima naselja (selima). Postojeći broj rasvjetnih tijela u navedenim naseljima iznosi oko 1471, dok planirani broj proširenja rasvjetnih tijela iznosi oko 766, što ukupno iznosi 2237 rasvjetnih tijela;
  • 3 poduzetničke zone. Postojeći broj rasvjetnih tijela iznosi oko 28, dok planirani broj proširenja rasvjetnih tijela iznosi oko 120, što ukupno iznosi 148 rasvjetnih tijela;
  • važnija prometna raskrižja. Postojeći broj rasvjetnih tijela iznosi oko 41, dok planiran broj proširenja rasvjetnih tijela iznosi oko 101, što ukupno iznosi 142 rasvjetnih tijela.

Projektnim rješenjem predložit će se cjeloviti sustav mjera za rekonstrukciju postojećih ili izgradnju novih instalacija sustava javne i vanjske rasvjete te izračun referentnog postojećeg stanja, izbor i dimenzioniranje energetski i ekološki prihvatljivih svjetiljki, izvora svjetlosti, regulacijskih sklopova kao i izradu geometrijske konfiguracije.

Na području Grada Pazina ukupno je 96 naselja/ulica bez javne rasvjete, dok je 154 naselja/ulica predviđeno za proširenje sustava javne rasvjete.

Cilj projekta je definirati optimalno tehničko – ekonomsko rješenje kojim bi se postiglo:

  • znatna ušteda električne energije,
  • indirektno smanjenje emisije CO2,
  • poboljšanje svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa ,
  • minimaliziranje svjetlosnog onečišćenja korištenjem ekološki prihvatljivih svjetiljki i izvora svjetlosti.

U ožujku 2016. godine proveden je i okončan postupak bagatelne nabave za Projektno rješenje te je kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju najniže cijene odabrana Zajednica ponuditelja ŠTEDNA RASVJETA d.o.o., Janka Polića Kamova 101, Rijeka i ELIS INŽENJERING d.o.o., Žrtava fašizma 1, Rijeka po cijeni od 133.000,00 kn bez PDV-a, odnosno ukupnoj cijeni ponude od 166.250,00 kn s PDV-om.

Posted by
Categories: Novosti