Predstavljen projekt KulTourSpirit

Petak, 18, Studeni 2016 @ 17:00

Na Konferenciji za medije održanoj u Velikoj vijećnici Grada Pazina u petak, 18. studenoga 2016. godine, gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić predstavio je projekt „KulTourSpirit – Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva“. Uz gradonačelnika Grada Pazina predstavljanju su prisustvovali i predstavnici partnera koji sudjeluju u projektu, gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman i načelnik općine Svetvinčenat Dalibor Macan, pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije Nada Prodan Mraković i predstavnici udruge Istra Inspirit.

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima u siječnju 2016. godine prijavio projekt na natječaj “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“ i Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”. Nakon procesa evaluacije koja je tekla u 6 faza za ovaj projekt ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od čak 72,67%. Maksimalna moguća potpora iznosi 5 milijuna kuna, a odobreni iznos dokazuje kvalitetu projekta koju je prepoznalo i nadležno ministarstvo.

Početak provedbe aktivnosti projekta predviđa se 1. prosinca 2016. godine a trajat će 19 mjeseci.

Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja.

Konkretnije riječ je o sljedećim aktivnostima:

U Pazinu:

Plan je kreirati novi sadržaj za Pazinski Kaštel te revitalizirati kulturno-povijesnu cjelina grada Pazina i obnoviti te dati novu namjenu za 45-metarski zvonik star 305 godina koji je trenutno zbog unutarnje trošnosti nesiguran za posjetitelje.

  • Izradit će se plan upravljanja starom gradskom jezgrom kako bi se utvrdio budući smjer razvoja i modeli upravljanja pojedinim prostorima. Plan će uključivati procjenu problema vezanih uz pravnu zaštitu, imovinske odnose, građevinsko stanje i stanje infrastrukture, prostorno planiranje, upravljanje posjetiteljima, prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti te ostale bitne aspekte očuvanja i unapređenja stanja u jezgri. Naglasak će biti na razvoju specifičnih sadržaja koja ima velike potencijale za daljnje privlačenje kulturnih turista. Izrada projektne dokumentacije za ulaganje će uključivati stvaranje muzeja na otvorenom u starogradskoj jezgri na način da se javne površine i ulice koje vode prema Kaštelu urede u duhu istarskih priča i legendi a intervencije se odnose na sustav signalizacije, interpretacijske table te instalacije u prostoru i javne skulpture.
  • Izradit će se kompletna projektna dokumentacija kako bi se ulaganjem dio Kaštela uredio u Kuću istarskih priča i legendi – suvremeni multimedijalni interpretacijski centar za nematerijalnu istarsku kulturnu baštinu. U sklopu centra razradio bi se stalni izložbeni postav na načelima znanja i kreativnosti s uporabom novih tehnologija. Postav će na interaktivan način uvoditi posjetitelje u svijet istarskih priča i legendi.
  • Pripremit će se dokumentacija za sanaciju pazinskog zvonika te projekti za uređenje info centra za posjetitelje na prvom katu te vidikovca na najvišem katu zvonika.

 

Posted by
Categories: Novosti