Što radi župan?

Kad pitate ljude što uopće radi županija, malo tko će vam uopće znati odgovoriti! Ljudima je teško objasniti što župan radi. Županija je kod nas još uvijek nešto imaginarno i tu percepciju želim razbiti konkretnim projektima.

Što za mene znači županija i koji su konkretni zadaci župana? Županija treba biti inicijator i glavni koordinator projekata.

Dakle, županija treba biti ta koja će u suradnji s gradovima i općinama inicirati projekte, imati jasan plan realizacije i argumentirano kucati na prava vrata. Županija treba biti operativna instanca, a ne poligon za politiziranje.

Sutra ćemo biti u EU i potrebna nam je koordinacija svih gradova i općina. Idemo sjesti za stol i odrediti koji su nam prioriteti u svim sferama. To nam nedostaje u županiji.

Također, župan nije samo osoba koja zastupa Istarsku županiju, upravlja prihodima i rashodima Županije, podnosi Županijskoj skupštini mandatni program, upravlja, koordinira i nadzire rad županijskih tijela te se redovno savjetuje s načelnicima/načelnicama i gradonačelnicima / gradonačelnicama općina i gradova na području Županije.

Župan, na čelu županije, mora poticati izradu i proizvodnju izvornih istarskih proizvoda i usluga, promicati društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti Istre te štititi od svake djelatnosti koja može ugroziti plurikulturalne i plurietničke osobitosti Istre.

I u idućem mandatu, izuzetno je bitno da se zadrži multisektorska gospodarska struktura Istre te da se još kvalitetnije pozicioniramo kao agilna i konkurenta regija privlačna za investicije.

Suradnjom s općinama i gradovima postići ću čvrstu vezu kako bi zajedničkim snagama krenuli s rješavanjem i njihovih prioriteta i kako bi na što bolji način upravljali istarskim resursima te ubrzali razvoj Istre. Vjerujem da je važno uz sebe imati tim ljudi koji će pokazati svoju inovativnost, kreativnost i snagu.

Istra je spremna za ulazak u EU i do sada je na razini Županije napravljeno mnogo iskoraka u tom smjeru, ali najveći izazov je tek pred nama. Puno je projekata koje planiramo realizirati i upravo nam ulazak Hrvatske u EU otvara novu priliku koju ne smijemo propustiti. EU je veliko tržište i zato je zadaća javnog sektora da, s jedne strane, pripremi privatni sektor na sve ono što nas čeka u Europi i tu prvenstveno mislim na edukaciju, a s druge strane, da ima pripremljene projekte koje će financirati europskim sredstvima. Ulazak Hrvatske u EU i mogućnosti koje nam to otvara prilika koju ne smijemo propustiti. Tu moramo biti još aktivniji i agilniji. Nećemo moći nikoga okriviti ako u tome ne uspijemo.

Upravo tu vidim veliki izazov jer čovjek koji dolazi na čelo Istre mora poznavati nove okolnosti, mora biti brz i snalaziti se u novom sustavu, poznavati jezike, mora biti obrazovan za taj sustav kako bi ga znao iskoristiti, ali i kako bi znao zaštiti ljude jednog dana kada postanemo dio tog sustava.

Istra se danas nalazi na prekretnici kad mora odlučiti želi li se uklopiti u prosječnost, želi li dijeliti letargičnu sudbinu okruženja i vrtjeti se u toj spirali depresije ili želimo napraviti iskorake, u smislu kreiranje novih projekata, novih manifestacija, prepoznatljivosti, diferenciranja od ostalih, razvijanja kroz prostorno-plansku dokumentaciju koja će rezultirati novim projektima i, operativno, novom izgradnjom.

Ja se neću zadovoljiti prosječnošću i znam da zajedno možemo razvijati taj drugi put – put napretka, novih ideja i novih ljudi.

Isto tako, znam i da ljudi danas traže pozitivne primjere, nekoga tko će uspjeti objediniti taj veliki potencijal koji postoji, ali je uspavan. Nekoga tko će Istri dati novu forcu i novi ponos!